Senioru deju kolektīvs „Atbalss” nodibināts 1989. gada rudenī, kad sāka apgūt dziesmu un deju svētku repertuāru. Deju kolektīva vadītājs bija Mečislavs Caune. Kolektīva darbības atjaunošana sākās 2004. gada 4. oktobrī. Par deju kolektīva vadītāju kļuva Ivars Mironovs. 1. koncerts notika 2005. gada 27. maijā.
 
Kolektīvs ir piedalījies Vispārējos Latviešu XXIV dziesmu un XIV deju svētkos un XXV Vispārējos Latviešu XV deju svētkos.
 
“Atbalss” labprāt koncertē kopā ar folkloras ansambļiem vai citiem dziedošajiem kolektīviem. Kolektīvs ir piedalījies Latgales novada senioru Dziesmu un Deju svētkos Daugavpilī, Ludzā, Krāslavā, tautu draudzības festivālos Salaspilī, Paņevēžā, Viļņā, senioru deju svētkos Jūrmalā, Ikšķelē, Saulkrastos, Madonā, jaunrades deju atlases konkursā Valmierā un jaunrades deju skatē Daugavpilī, draudzības koncertos Skrīveros, Siguldā un Daugavpils novadā Naujenē, Locikos, Kraujā, Vecstropos, kā arī Latgales deju svētkos „Večerinka Višķos” (2015).

Senioru deju kolektīvs aktīvi iesaistās pilsētas rīkotajos pasākumos un dejojis pilsētas svētkos, meteņos, Miķeļdienās, Mārtiņdienās gan Vienības laukumā, gan koncertzālēs. Tāpat tiek dejots Ielīgošanas, Līgo svētku, Jāņu dienas pasākumos pilsētā un Stropu estrādē, masku festivālos un mākslas dienu koncertos, kā arī teātrī pirms latgaliešu izrādes, veco ļaužu pansionātā, Augšdaugavas svētkos, Gurķu svētkos Krāslavā ikgadējās deju kolektīvu skatēs un LKC koncertos un kolektīvu jubilejas koncertos.

Desmit gadu laikā seniori ir dejojuši vairāk nekā 90 koncertos pilsētā un aiz tās robežām. Šajos koncertos ir dejotas 40 dejas, no tām 31 deja ir Ivara Mironova horeogrāfijas, parējās dejas tika piemērotas atbilstoši pasākumu programmām.

Mēģinājumi notiek otrdienās, ceturtdienās un sestdienās. Kolektīva vadītājs – Ivars Mironovs.
Kontakttālr.:20068101, e-pasts: upeniece_i@inbox.lv
Kalendārs