1989. gadā Daugavpils Latviešu biedrības paspārnē Terēzija Broka sapulcināja kopā tautas dziesmu mīlošus cilvēkus un izveidoja folkloras ansambli "Dzīsme", kas atsāka latviešu folkloras tradīcijas Daugavpils pilsētā. Ansambļa debija notika Latgales novada Dziesmu svētkos Ludzā 1989. gadā. Kādu laiku kolektīva vadības groži tika uzticēti Dzintrai Meijerei, bet no 1993. gada kopas vadītāja ir Lūcija Vaivode.

Folkloras ansamblis „Dzīsme” apvieno vairāku paaudžu dziedātājus, kuri aizrautīgi dzied, spēlē instrumentus un iet rotaļās. Kopējā muzicēšanā jaunākā dziedātāju paaudze gūst gan dzīves gudrību, gan apziņu, ka latgaliešu tautas dziesmu pūrs ir mūsu senču mantojums. Latgaliešu tautas dziesmu atraisītais pašizteikšanās prieks un klausītāju atsaucība apliecina, ka kolektīvs ir atradis savu seju.

Kolektīva vadītāja – Lūcija Vaivode.

Kontakttālrunis: 26287673, e-pasts: luvaivode@inbox