muz augusts 2015rudens ritmi
FA “Dzīsme”

Ansamblis dibināts 1989. gadā. Ansambļa 15 dalībnieku vidējais vecums ir 60 gadi. Pirmā tā vadītāja –Terēzija Broka, kura atsāka latviešu folkloras tradīcijas mūsu pilsētā. Ansambļa repertuārā ir Latgales novada tautasdziesmas, tā debija notika Latgales novada dziesmu svētkos Ludzā 1989. gadā. Latgaliešu tautasdziesmu atraisītais pašizteikšanās prieks un klausītāju atsaucība apliecina, ka kolektīvs ir atradis savu seju. Savā 20 gadu pastāvēšanas laikā folkloras ansamblis „Dzīsme” uzstājās 186 reizes, tajā skaitā Daugavpilī, Latvijas novados un koncertējis arī ārpus Latvijas robežām - Lietuvā un Čehijā.  Bērnu folkloras ansamblis „Dzīsmeite” darbojas kopš 1995. gada. Kopas 19 dalībnieku vecums ir 10 - 12 gadi. Dziesmās, dejās, rotaļās, kā arī gadskārtas svinot, galvenokārt tiek izmantoti Latgales novada folkloras materiāli. Dziesma palīdz izzināt un izkopt senču tradīcijas. Ansambļa dalībnieki ne tikai dzied, dejo, iet rotaļās, bet arī aizrautīgi muzicē. Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas pasākumos, ir viesojies savā un citos Latvijas novados, koncertējis Polijā, Baltkrievijā, Ungārijā, Čehijā, Krievijā, Lietuvā, Francijā un Slovākijā.

Ansambļa vadītāja Lūcija Vaivode: +371 26287673, luvaivode@inbox.lv

Kalendārs