DAUGAVPILS – MANA PILS

Noslēdzies projekts “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”

Noslēdzies projekts “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”

Daugavpilī, Latviešu kultūras centra Mazajā zālē, 28.jūnijā notika projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs, ko organizēja projekta pieteicējs Latviešu kultūras centrs. Semināra dalībniekiem tika izrādītas izremontētās telpas 4. stāvā, renovētā Mazā zāle 3. stāvā. PPIO „Daugava” (vadītājs Arnolds Grīnberts) dalījās savās izjūtās, spēlējot jaunos instrumentus, muzikālu sveicienu bija sarūpējuši folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra” (vadītāja Sarmīte Teivāne) un bērnu deju kolektīva „Pienupīte” (vadītāja Inga Pīnupe) dalībnieki – viņiem pašūti jauni tautas tērpi. Semināra dalībniekus uzrunāja un notikušās aktivitātes un sasniegtos rezultātus prezentēja arī projekta partnerorganizācijas – Valsts iestādes „Kultūras centrs Vitebska“ (Baltkrievija)  darba grupa.

DAUGAVPILĪ LĪGOJA STROPU ESTRĀDĒ!

DAUGAVPILĪ LĪGOJA STROPU ESTRĀDĒ!

2013. gada 23. jūnijā Stropu estrādē  uz svētku koncertu un līgošanu līdz rīta gaismai tika aicināti daugavpilieši un pilsētas viesi.

Svētkus atklāja tautas mūzikas un deju koncerts „Rūtoj saule, rūtoj mēness” ar folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra”, jauniešu deju kolektīva „Laismeņa”, vidējās paaudzes deju kolektīva „Saime” un Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa „Ļavoņiha” un jauniešu tautas teātra „Koļeso” (Vitebska) piedalīšanos.

Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” noslēguma seminārs

Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā,
28.jūnijā pl.11.00
Projekta “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība”
noslēguma seminārs

No 2011. gada decembra līdz 2013. gada 30. jūnijam Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) ir realizējis Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta projektu “Daugavpils-Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība” (LLB-1-072).

LĪGOSIM STROPU ESTRĀDĒ!

Daugavpilī, 23. jūnijā plkst. 20.00
LĪGOSIM STROPU ESTRĀDĒ!
23. jūnijā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus līgot Stropu estrādē.

No plkst. 19.00 sāks darboties svētku tirdziņš.

Plkst. 20.00 - tautas mūzikas un deju koncerts „Rūtoj saule, rūtoj mēness” ar folkloras dziesmu un deju kopas „Svātra”, jauniešu deju kolektīva „Laismeņa”, vidējās paaudzes deju kolektīva „Saime” un Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs „Vitebska”” Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa „Ļavoņiha” un jauniešu tautas teātra „Koļeso” piedalīšanos.

Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras darbinieki

Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras darbinieki

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros 7. jūnijā Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā viesojās  profesionāļi kultūras jomā no Vitebskas.

Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras menedžeri

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros 6. aprīlī Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā viesojās  Vitebskas Valsts iestādes „Kultūras centrs  „Vitebska””” kultūras menedžeri.

RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASE

Latviešu kultūras centrā 2013. gada 6. aprīlī plkst. 10.00
RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASE

Turpinās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) realizācija.

DAUGAVPILIEŠI VIESOJĀS VITEBSKĀ

Šī gada 12. novembrī  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros Vitebskā (Baltkrievija) viesojās kultūras darba profesionāļi un kopā ar Vitebskas kultūras iestāžu vadītājiem un speciālistiem vērtēja projekta gaitu un iezīmēja kopējas sadarbības iespējas nākotnē starp kultūras iestādēm jaunu projektu ieviešanai un ideju realizēšanai.

Šajā pašā dienā notika arī vēl viens nozīmīgs projekta pasākums: uz koncertzāles lielās skatuves uzstājās profesionālais pūšamo instrumentu orķestris „Daugava”, Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Dainis Skutelis un Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātais amatiermākslas deju ansamblis „Ļavoņiha”, vienojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītā svētku koncertā DAUGAVAS/ DVINAS KRASTOS .

DAUGAVPILIEŠI KUPAĻJE SVĒTKOS VITEBSKĀ

Šī gada saulainajā 7. jūlijā dienā Vitebskas  atpūtas parka stāvajos Daugavas krastos Daugavpils Latviešu kultūras centra radošie kolektīvi kopā ar Vitebskas tautas mākslas kolektīviem un iedzīvotājiem svinēja baltkrievu tautas svētkus „Kupaļje”, kas identiski mūsu Jāņiem.

Daugavpilieši dziedāja jāņudziesmas un rādīja latviešu danču programmu. Kopā ar Latvijas konsuli Vitebskā Dagniju Lāci-Ati mācīja pīt vainagus, stāstīja par jāņuzāļu maģisko spēku un to iedarbību uz dabu un cilvēku dzīvi.

JĀŅUDZIESMAS SKANĒS VITEBSKĀ

2012. gada 7. jūlijā, Vitebskā, Daugavas krastos - baltkrievu tautas svētkos „Kupaļje” skanēs jāņudziesmas Daugavpils Latviešu kultūras centra radošo kolektīvu izpildījumā. Latgales tautasdziesmu un deju tradicionālo mantojumu rādīs folkloras dziesmu un deju kopa „Svātra”, bet estrādes ritmu aranžētā gaisotnē Līgo svētku dziesmas izdziedās vokālā studija „Pērlītes” kopā ar profesionālā pūšamo instrumentu orķestra „Daugava” mūziķu grupu.


Kalendārs