LKC sieviešu koris "Rūta" dibināts 1963. gadā. Tā pirmā vadītāja - diriģente Terēzija Broka. Kora sastāvā ir 32 dalībnieces - vidusskolu audzēknes, Daugavpils Universitātes studentes, skolotāji, pasniedzēji u.c. vecumā no 17 līdz 50 gadiem. Kora repertuārā ir latviešu un citu valstu komponistu XX - XXI gs. skaņdarbi un dziesmas.

Šogad koris svinēs jau 55 gadu jubileju. Taču jaunās skaņās koris strādā jau četrus gadus diriģentes Marutas Veļičko un kormeistares Jolantas Boreiko vadībā. Šajos četros gados koris ir pārstāvējis pilsētu Starptautiskos koru konkursos Itālijā ( sudraba diploms), Daugavpilī "Sudraba zvani" ( I un II pakāpes diploms) , festivālā Budapeštā, novadu koru skatēs ( I un Augstākā pakāpes). Šogad, gatavojoties Latvijas 100gades dziesmu svētkiem, aicinām papildināt kora rindas ar skanīgām, muzikāli radošām balsīm. Īpaši tiks gaidīta altu grupa.

Mēģinājumi notiek pirmdienās un piektdienās. Kora vadītāja - Maruta Veļičko.
Kontakttālr.: 22330545, e-pasts: maruta1973@inbox.lv
Kalendārs