Piekļustamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams" saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Vienības nams" tīmekļvietni - vienibasnams.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes "Vienības nams" tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt infomācijai.
  • Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu.
  • Video saturam nav pievienoti subtitri.
  • Navigācija tikai ar klaviatūru nav iespējama.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 03.05.2023. Izvērtēšanu veica Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Vienības nams".

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam vērsties e-pastā -  diana.breidaka@vienibasnams.lv

Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem:

Ja izmantojat Chrome pārlūku (OSWALD)

Ja izmantojat Firefox (OSWALD)

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, lūdzam sazināties ar mums:

E-pasts: diana.breidaka@vienibasnams.lv

Tālrunis: +371 22402597

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Sabiedrisko attiecību speciālists:

E-pasts: diana.breidaka@vienibasnams.lv

Tālrunis: +371 22402597

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 28.12.2020.