MA2019

Kolektīvs dibināts 2001. gada septembrī. Tā sastāvā ir bērni no 3 līdz 16 gadu vecumam. “Pienupītes” dalībnieki ir gados jauni.

Katru jaunu sezonu, 2 reizes nedēļā, caur rotaļdejām, bērni mācās kustēties latviešu tautas deju ritmos. Mazie dejotāji apgūst deju pamatsoļus, mācās justies droši uzstājoties uz lielās skatuves.

Pienupītes dejotāji kopīgi apgūst Deju svētku repertuāru un piedalās pilsētas bērnu kolektīvu deju skatēs, kur vairākkārt ieguvuši augsto 1.pakāpi.

Mazie dejotāji labprāt iejūtas dažādos tēlos, piedalās gadskārtu uzvedumos un koncertos kultūras centrā un citviet pilsētā.

Kolektīva galvenais uzdevums ir attīstīt sirsniņās dejotprieku, lai mūsu Deju svētki turpinās un neiet mazumā dejotgribētāju pulks.

“Pienupīte” draudzējas ar pilsētas galveno Ziemassvētku egli, dejo tās iedegšanas svētkos. Mazie dejotāji labprāt sadarbojas ar folkloras kopām „Svātra” un „Dzīsmeite”.Lielākie dejotāji apgūst deju svētku, festivālu un brīvo repertuāru. Ir piedalījušies X un XI Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētkos, kā arī katru gadu piedalās vietējos pilsētas pasākumos, sadančos un festivālos Latvijā un ārpus Latvijas robežām (Baltkrievijā, Lietuvā).

Mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās.Kolektīva vadītājas: Inga Pīnupe (jaunākā grupa), Inese Zuģicka (vecākā grupa).
Kontakttālr.:28378001 (I. Pīnupe);26155633 (I. Zuģicka), e-pasts: inese.zugicka@du.lv
Kalendārs