Daugavpils Latviešu kultūras centra bērnu deju kolektīvs “Pienupīte” dibināts 2001. gada septembrī. Tajā dejo aktīvi, zinātkāri un atbildīgi bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 18 gadiem.

Katru sezonu, 2 reizes nedēļā, pavisam mazie dejotāji caur rotaļdejām mācās kustēties latviešu tautas deju ritmos, apgūst deju pamatsoļus, mācās justies droši uzstājoties uz lielās skatuves. Mazie dejotāji labprāt iejūtas dažādos tēlos, piedalās gadskārtu uzvedumos un koncertos kultūras centrā un citviet pilsētā. Savukārt vecāko grupu dejotāji apgūst Deju svētku, festivālu un brīvo repertuāru un piedalās pilsētas un republikas kolektīvu deju skatēs. “Pienupītes” repertuārs ir daudzveidīgs un dažāds – no rotaļām līdz skatuviskajām dejām. Īpaši iecienītas ir Latgales reģionam raksturīgās rotaļas un dejas. “Pienupītes” repertuārā ir jautras un arī nopietnas dejas. “Pienupīte” labprāt sadarbojas ar citiem Latviešu kultūras centra kolektīviem, veidojot kopīgas programmas, piemēram, ar bērnu folkloras kopu “Dzīsmeite”, jauniešu deju ansambli “Laismeņa”.

Bērnu deju kolektīvs “Pienupīte” bieži koncertē ne tikai Latviešu kultūras centra, bet arī pilsētas, Latgales reģiona pasākumos. Kolektīvs piedalās festivālā “Latvju bērni danci veda”, Latgales dziesmu un deju svētkos, Latvijas Vispārējos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Vairākus gadus pēc kārtas kolektīvs koncertē arī ārpus Latvijas robežām – ir bijis starptautisko festivālu Baltkrievijā, Lietuvā, Polijā un Ungārijā dalībnieks.
 
Mēģinājumi notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās.

Kolektīva vadītājas: Inga Pīnupe (pirmsskolas vecuma grupas), Inese Zuģicka (skolas vecuma grupas).

Kontakttālr.: 28378001 (I. Pīnupe); 26155633 (I. Zuģicka), e-pasts: inese.zugicka@inbox.lv

Kalendārs