muz augusts 2015rudens ritmi
BDK “Pienupīte”

Kolektīvs dibināts 2001. gada septembrī. Tā sastāvā ir bērni no 3 līdz 12 gadu vecumam. “Pienupītes” dalībnieki ir gados ļoti jauni. Katru jaunu sezonu caur rotaļdejām viņi mācās kustēties latviešu deju ritmos, apgūst latviešu deju pamatsoļus un mācās uzstāties uz skatuves. Lielākie dejotāji apgūst deju svētku repertuāru. Mazie dejotāji labprāt iejūtas dažādu tēlu lomās, piedalās gadskārtu uzvedumos un koncertos, kas saistīti ar latviešu tautas paražām. “Pienupīte” draudzējas ar pilsētas galveno Ziemassvētku egli, dejo tās iedegšanas svētkos. Mazie dejotāji labprāt sadarbojas ar folkloras kopām „Svātra” un „Dzīsmeite”.

Kolektīva vadītājas: Inga Pīnupe: +371 28378001, Inese Zuģicka: +371 26155633, inese.zugicka@du.lv
     
Kalendārs