Bērnu deju kolektīvs “Pienupīte” dibināts 2001. gadā. Kolektīvā dejo bērni vecumā no 3 līdz 18 gadiem trijās vecuma grupās. “Pienupītes” repertuārs ir daudzveidīgs un bagāts – rotaļas, rotaļdejas, jautras un nopietnas skatuviskās dejas no dažādiem Latvijas reģioniem, bet īpaši – no Latgales. Kolektīvs piedalās dažādos pasākumos gan pilsētā, gan ārpus tās. “Pienupītes” pūrā ir arī dalība latviešu deju festivālos, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos un vairākos festivālos ārvalstīs: Baltkrievijā, Lietuvā, Čehijā, Ungārijā, bet vislielākais piedzīvojums bija dalība festivālā Polijā 2018. gada vasarā – 10 dažādu valstu deju kolektīvu konkursā “Pienupīte” ieguva 2. vietu.
 
2019. gadā kolektīvs izdejoja pilngadības svētkus un šobrīd aktīvi gatavojas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. “Pienupītes” dejotāji ir atsaucīgi, darbīgi un iedvesmojoši.

Mēģinājumi notiek otrdienās, trešdienās un ceturtdienās.

Kolektīva vadītājas: Inga Pīnupe (pirmsskolas vecuma grupas), Inese Zuģicka (skolas vecuma grupas).
Kontakttālruņi: 28378001 (I. Pīnupe); 26155633 (I. Zuģicka), e-pasts: inese.zugicka@inbox.lv


Kalendārs