muz augusts 2015rudens ritmi
BVS “Pērlītes”

Studija dibināta 2003. gadā. Tās dalībnieku vecums ir no 3 līdz 15 gadiem. Bērni piedalās dažādos kultūras centra un pilsētas rīkotajos pasākumos. Kolektīvs piedalījies dažādos Latvijas konkursos: “Latgales zvaigznīte”, “Jaunās zvaigznes”, “Baltā kaza”, “Olgas disenīte”, kā arī starptautiskajā festivālā “Slāvu bazārs” Baltkrievijā un “Magutni boža” Moģiļevā (Baltkrievija). Kolektīva repertuāru lielākoties veido estrādes dziesmas. Lielākie radošie sasniegumi ir: III vieta konkursā “Gaujas atbalss 2005” Siguldā, I vieta Baibai Vingrei, II vieta Viktorijai Selickai starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani” (2007. g.), II vieta ViktorijaiSelickai, III vieta Janai Zabarovskai II starptautiskajā jauno dziedātāju festivālā - konkursā “Viļņas pavasara skaņas” (Lietuva, 2007. g.), III vieta studijai “Pērlītes” un I vieta Janai Zabarovskai starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā “Debija 2008” (Rīga - Stokholma), I un III vieta studijai “Pērlītes” The International Pop Vocal Music Festival of Children and Youth MUSICAL NOMINATION 2009/Utena. 2009. gada maijā tika izdots CD „Jevgeņija Ustinskova dziesmas izpilda vokālā pop-grupa “Pērlītes””.
2010. gadā „Pērlītes” piedalījās Latvijas Televīzijas rīkotajā bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkursa "Balss pavēlnieks" pusfinālā /Rīga/ un finālā /Ventspils/, bērnu un jauniešu estrādes dziesmu izpildītāju konkursā "Gaujas atbalss" Siguldā, konkursā „Zelta bitīte” Baltkrievijā.

Studijas vadītāja Iveta Ustinskova: +371 29717755, perlites@inbox.lv
www.perlites.ucoz.lv
Kalendārs