FK SVĀTRA MŪZIKAS DISKSTAPIS JAUNS FOLKLORAS KOPAS SVĀTRA MŪZIKAS IERAKSTU DISKS

Lai saglabātu un popularizētu latgaliešu tautas dziesmas un dejas, folkloras kopa Svātra Latgales kultūras programmas atbalstītā projekta Ekur, šekur pa pōram... ietvaros 2012. gada nogalē ierakstīja gan tautā zināmas latgaliešu tautas dziesmas, gan maz pazīstamu, sen aizmirstu Latgales folkloras deju – kadriļu, lancetu, kā arī rotaļdeju  mūziku.

Šobrīd sabiedrībā ir pastiprināta interese par folkloru un tradicionālo tautas mūziku, kuras izpildījums ir „dzīvā muzicēšana”, izmantojot senākos mūzikas instrumentus un balsis.
 
Līdz šim latgaliešu dziesmas tika ierakstītas diezgan bieži, bet ierakstīts folkloras deju un rotaļdeju muzikālais pavadījums ir sastopams reti, tādēļ deju, rotaļdeju popularizēšana ir sarežģīta un citreiz pat neiespējama, jo ne vienmēr ir pieejami muzikanti. Daudzi divdaļīgo pāru deju apraksti ir pieejami iespiestajos materiālos, piemēram,  E.Spīčs „Latviešu tradicionālās dejas mācība”, M.Lasmane „Latviešu tautas dejas”,   pieejami internetā,  vai arī skatāmi folkloras kopas Svātra, Dandari, Grodi u.c. izpildījumā www.youtube.com, tāpēc deju kolektīvi izrāda lielu interesi par tradicionālajām dejām, bet nespēj izmantot savā repertuārā šīs dejas, jo tām nav mūzikas ierakstu. Sevišķi maz tiek popularizētas un tautā tālāk maz tiek nodotas  četrpāru dejas – kadriļas, lanceti, kas sastāv no 5-6 daļām, un to pavada atšķirīga mūzika. Kadriļas pieskaitāmas pie senākajām latviešu tautas grupu dejām, kas pierakstītas 19. gadsimtā un bijušas ļoti populāras Latgalē.

Folkloras kopa  Svātra  savu dziedāšanas un dejošanas prieku dāvā saviem klausītājiem un skatītājiem kopš 1994. gada. Grupas repertuārā ir gan gadskārtu ieražu, tradīciju, godu, sadzīves un mitoloģiskās dziesmas, gan dancojamas kadriļas, lanceti un rotaļdejas.

Dziesmu skanējumu pavada latviešu tradicionālie mūzikas instrumenti: kokles, vijoles, stabules, bungas, deju mūzikas pavadījumu skanējumam pievienojas cītara, akordeons, kontrabass. 2008. gadā iznāca pirmais CD albūms Lobreiteņ, reitā agri....

Jaunajā CD albūmā Seši reiti nedeļā... folkloras kopa Svātra aicina ne tikai uz mūzikas klausīšanos, bet arī uz kopīgu dancošanu.

Kalendārs