Daugavpils un Vitebska turpina veiksmīgi aizsākto sadarbību kultūras jomāŠī gada martā Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) ir uzsācis projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” realizāciju. Tas ir turpinājums iepriekšējai veiksmīgai Daugavpils un Vitebskas pārrobežu sadarbībai. „Jaunā projekta mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par latviešu un baltkrievu tradicionālo kultūru, vēsturi un folkloru un izplatīt šīs zināšanas pāri robežai, sekmējot sadarbību starp speciālistiem kultūras jomā”, informē projekta vadītāja Sandra Maskaļova.

Projekta ietvaros paredzēta kultūras infrastruktūras renovācija Daugavpilī un Vitebskā, kā arī jaunu mūzikas instrumentu, tērpu un aprīkojuma iegāde abu pilsētu māksliniecisko kolektīvu dalībniekiem. Projekta aktivitātes paredz jaunu kultūras telpu – Akordeonistu orķestra kafejnīcas (Latvija) un Dzīvās vēstures interaktīvā centra (Baltkrievija) – izveidi abos kultūras centros.

Paredzēta jaunas koncertprogrammas sagatavošana un koncertu organizēšana Latvijā un Baltkrievijā (ar LKC un Vitebskas KC kolektīvu piedalīšanos), notiks arī meistarklases projekta mērķgrupām un pieredzes apmaiņas tikšanās Daugavpils un Vitebskas speciālistiem kultūras jomā. Šādi projekta pasākumi sekmēs arī tautas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu starptautiskā mērogā.

Izmantojot pārrobežu sadarbību, kolektīvi apgūs jaunas, daudzveidīgākas prasmes, ar kuru palīdzību nodrošinās aktīvu un ilgspējīgu to pastāvēšanu,  tradicionālās mākslas popularizēšanu. Kolektīvu izaugsme gūs rezonansi starptautiskos festivālos un citās kultūras norisēs. Atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām aprīkotajās telpās tiks radītas un īstenotas jaunas amatiermākslas kolektīvu sadarbības apmaiņas programmas augstākā kvalitātē un plašākā pārrobežu sadarbības trajektorijā.
 
Projekts “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir  EUR 315 466.48, no tiem: ES finansējums (90%) EUR 283 919.83, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums EUR 9 463.99, Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 464.00, kultūras centra „Vitebska” līdzfinansējums EUR 12 618.66.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Daugavpils un Vitebska turpina veiksmīgi aizsākto sadarbību kultūras jomā.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv;   tālr: +371 654 26691
www.vienibasnams.lv