Ar svinīgu pasākumu un izglītojošu meistarklasi viduslaiku atmosfērā notikusi pārrobežu projekta atklāšana2019. gada martā Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) uzsāka projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” realizāciju. Tā mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu par latviešu un baltkrievu tradicionālo kultūru, vēsturi un folkloru un izplatīt tās gan Latvijā, gan Baltkrievijā, sekmējot sadarbību starp speciālistiem kultūras jomā.

Projekta realizācijā jūnijs izvērties notikumiem bagāts. Šī gada 7. jūnijā pēc projekta darba grupas sanāksmes Latviešu kultūras centra Baltajā zālē notika svinīgs projekta atklāšanas pasākums, kurā dalībniekus ar projekta plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem iepazīstināja projekta realizētāji: Latviešu kultūras centra pārstāves – LKC vadītāja Regīna Osmane un projekta vadītāja Sandra Maskaļova, kā arī valsts iestādes “Kultūras centrs “Vitebska”” pārstāvji  - organizācijas ģenerāldirektors Gļebs Lapickis un projekta koordinatore Jeļena Serebrjakova.

Iedvesmojošus ceļa vārdus dalībniekiem vēlēja un ar apsveikuma uzrunām pasākumā piedalījās viesi: Daugavpils pilsētas domes izpilddirektora p.i. Tatjana Dubina, Daugavpils Kultūras pārvaldes vadītāja Eleonora Kleščinska un Apvienotā tehniskā sekretariāta pārstāve Latvijā Lolita Čepurnaja.
 
Projekts savu artavu ieguldīja arī pilsētas svētku sabiedriskās dzīves veidošanā. Sestdien, 8.jūnijā, viesi no Baltkrievijas – valsts iestādes “Kultūras centrs “Vitebska”” vēsturisko rekonstrukciju klubs “Vargentorn” rīkoja meistarklasi, kurā Daugavpils iedzīvotājus un svētku viesus aicināja uz viduslaiku spēlēm, rotaļām un dejām, bērniem mācīja paukošanās tehniku, demonstrēja zobencīņas un iepazīstināja ar viduslaiku amatu prasmēm un tradīcijām.

Projekta ietvaros šī bija pirmā meistarklase. Tai sekos vēl trīs, kurās projekta dalībnieki turpinās tautas tradīciju popularizēšanu starptautiskā mērogā.
Projekts “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir  EUR 315 466.48, no tiem: ES finansējums (90%) EUR 283 919.83, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums EUR 9 463.99, Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 464.00, VI “Kultūras centrs „Vitebska”” līdzfinansējums EUR 12 618.66.


Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv;   tālr: +371 654 26691
www.vienibasnams.lv