LATVIJA NOVEMBRĪ SKAN GAN DAUGAVPILĪ, GAN VITEBSKĀLATVIJA NOVEMBRĪ SKAN GAN DAUGAVPILĪ, GAN VITEBSKĀ

Ar lielu sparu īstenojas Daugavpils Latviešu kultūras centra (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) ieviestā projekta ENI-LLB-1-062 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros aktivitātes.

Kā apliecinājums tam 20. novembrī Vienības nama koncertzālē izskanēja Daugavpils Akordeonistu orķestra (mākslinieciskā vadītāja Tatjana Saratova) un Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra solistes Ilona Bageles koncerts “Skan Latvija novembrī”. Tas bija spilgts apliecinājums – projekta mērķu sasniegšanai – Latvijas nacionālās identitātes saglabāšanai, stiprināšanai un popularizēšanai, turklāt koncerts bija kā svētki svētkos gan pašiem organizatoriem un izpildītājiem, gan skatītājiem. Koncertprogramma tika atskaņota ar projekta ietvaros iegādātiem instrumentiem (10 akordeoni, elektro-kontrabass, bungu komplekts), bet mūziķi bija tērpušies jaunos skatuves tērpos. Pateicoties šai iegādei, orķestris ieguva īpašu skanējumu, ko uzsvēra arī Ilona Bagele, atzīstot, ka bija liels pagodinājums būt uz skatuves kopā ar orķestri tieši šajā – divkāršajā svētku reizē, kas dāvāja svētku sajūtu arī viņai.

Turklāt svarīgi, ka šis koncerts kopā ar Latvijas Nacionālās operas solisti, Daugavpils Universitātes asociēto profesori, daugavpilieti Ilonu Bageli vispirmām kārtām veidots kā velte Latvijas valsts dzimšanas dienā – koncerts, kurā galvenokārt skanēja klausītāju vairāk vai  mazāk zināmā, bet aktualizējamā latviešu komponistu mūzika no kinofilmām un teātra izrādēm, kā arī populāras melodijas un dziesmas. Pateicoties trāpīgi izvēlētajam repertuāram un  I. Bageles spilgtajam, aktiermeistarību apliecinošajam izpildījumam, radīta iespēja vienlaikus ne tikai nodrošināt akordeona spēles pārmantojamību, bet arī akcentēt programmas inovatīvo un ilgtspējīgo saturu. Turklāt bez jauna repertuāra materiāla nav iespējama orķestra  profesionālā izaugsme. Tādējādi tiek saglabātas un attīstītas arī latviešu komponistu radītās vērtības, tās popularizējot arī Baltkrievijā, jo otrs koncerts šī projekta ietvaros  30. novembrī notiks Vitebskas kultūras centra koncertzālē, kur jau ir izveidojusies tradīcija atzīmēt Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu. Svarīgi atzīmēt to, ka projekta aktivitāšu norisi un īstenošanu finansiāli atbalsta Daugavpils pilsētas dome. Abu koncertprogrammu skanējumu finansiāli atbalsta VKKF. Koncertu Vitebskā atbalsta arī Latvijas konsulāts Baltkrievijā, aktivizējot tur dzīvojošo latviešu diasporu.

Vērojot publikas atsaucību Vienības namā, orķestra koncerts pamatoti ikvienam zālē sēdošajam ir ļāvis  sajust novembri kā Latvijas valsts svētku mēnesi. Tikpat dāsnus skatītāju aplausus māksliniekiem vēlēsim arī no Vitebskas klausītājiem.

Projekta vadītāja S. Maskaļova uzskata, ka kultūras apmaiņa, etnisko tradīciju nepārtrauktība, sadarbība un mijiedarbība starp kultūras kolektīvu dalībniekiem, speciālistiem un vadītājiem, kas rīko nacionālo tradīciju festivālus, veicina starpkultūru dialoga izveidi un sekmē sociālo integrāciju.
 
Projekts “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbība un attīstība II” tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros.

Projekta kopējais finansējums ir  EUR 315 466.48, no tiem: ES finansējums (90%) EUR 283 919.83, Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums EUR 9 463.99, Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 464.00, VI “Kultūras centrs „Vitebska”” līdzfinansējums EUR 12 618.66.


Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vienibasnams@vienibasnams.lv;
tālr: +371 654 26691;
www.vienibasnams.lv