Tautas mūzikas un deju kolektīvu koncerts "LIELDIENU ŠŪPOLĒS"Vienības nama koncertzālē, 9. aprīlī plkst. 14.00
Tautas mūzikas un deju kolektīvu koncerts

LIELDIENU ŠŪPOLĒS

Otrajās Lieldienās aicinām skatītājus uz tautas mūzikas un deju koncertu „Lieldienu šūpolēs”, kas notiks Vienības nama koncertzālē.

Klausīsimies visskaistākās tautas dziesmas un skatīsimies dejas Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopas SVĀTRA un Vitebskas valsts iestādes „Kultūras centrs - Vitebska” Baltkrievijas Republikas nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa ĻAVONIHA izpildījumā.

Kolektīvu vadītāji Vladislavs Drake (Vitebska) un Sarmīte Teivāne (Daugavpils), veidojot koncerta programmas, īpaši parūpēsies par pavasara muzikālo noskaņu, bet Lieldienu krāšņākās olas katram atnācējam dāvās Latviešu kultūras centrs. 

Ieeja brīva.

Lieldienu koncerts notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64)

Koncertu rīko Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas valsts iestādi „Kultūras centrs - Vitebska”.

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova, LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja

e-pasts:
vnams@apollo.lv  tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv