DAUGAVPILIEŠI VIESOJĀS VITEBSKĀŠī gada 12. novembrī  Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros Vitebskā (Baltkrievija) viesojās kultūras darba profesionāļi un kopā ar Vitebskas kultūras iestāžu vadītājiem un speciālistiem vērtēja projekta gaitu un iezīmēja kopējas sadarbības iespējas nākotnē starp kultūras iestādēm jaunu projektu ieviešanai un ideju realizēšanai.

Šajā pašā dienā notika arī vēl viens nozīmīgs projekta pasākums: uz koncertzāles lielās skatuves uzstājās profesionālais pūšamo instrumentu orķestris „Daugava”, Latvijas Nacionālās operas solisti Ilona Bagele un Dainis Skutelis un Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātais amatiermākslas deju ansamblis „Ļavoņiha”, vienojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai veltītā svētku koncertā DAUGAVAS/ DVINAS KRASTOS .

Programmā izskanēja arī ārpus Latvijas robežām  populāras mūsu  komponistu dziesmas un kompozīcijas, turklāt klausītājus sagaidīja vēl kāds pārsteigums, kas vistiešākajā nozīmē atspoguļoja pašu projekta ideju:  orķestris izpildīja 2  pazīstamas baltkrievu tautasdziesmas, bet „Ļavoņiha” nodejoja latviešu tautas deju „Pērkoņdancis”, ko meistarklases laikā Vitebskā apguva kopā ar folkloras dziesmu un deju kopu „Svātra”. Vēl vienu reizi projekta ietvaros kolektīvi tiksies Līgo Jāņu vakarā Daugavpilī.

Abi pasākumi  notika Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68.
Svētkus rīkoja Vitebskas Valsts iestāde „Kultūras centrs „Vitebska”” sadarbībā ar Daugavpils Latviešu kultūras centru.
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.


Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vnams@apollo.lv  tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv