RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASELatviešu kultūras centrā 2013. gada 6. aprīlī plkst. 10.00
RADOŠĀ DEJU MEISTARKLASE

Turpinās Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) realizācija.

Viens no projekta radošās daļas komponentiem ir deju meistarklase, kas notiks 6. un 7. aprīlī Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā. Meistarklases laikā Vitebskas Valsts iestādes „Kultūras centrs - Vitebska” Baltkrievijas Republikas Nopelniem bagātā amatiermākslas deju ansambļa „Ļavoņiha” dalībnieki mācīs baltkrievu etnogrāfiskās dejas folkloras dziesmu un deju kopai „Svātra”. Pērnā gada martā kopas „Svātra” dalībnieki savukārt mācīja latviešu etnogrāfiskās dejas ansamblim „Ļavoņiha”. Abu kolektīvu apgūtās dejas daugavpilieši varēs redzēt 23. jūnijā Līgo svētkos Stropu estrādē.

Aicinām visus interesentus apgūt baltkrievu deju soļus!
Ieeja brīva.

Radošo meistarklasi rīko Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs - Vitebska” (Baltkrievija).Meistarklase notiek Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.
Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv