Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras menedžeriLatvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros 6. aprīlī Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā viesojās  Vitebskas Valsts iestādes „Kultūras centrs  „Vitebska””” kultūras menedžeri.

Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar LKC struktūru, kolektīviem un darbību. Tika prezentēts projekta laikā sasniegtais, parādītas renovētās telpas, iegādātie instrumenti PPIO „Daugava” un tērpi FK „Svātra” un BDK „Pienupīte”. Galvenais šīs sanāksmes mērķis bija iepazīstināt kolēģus ar Līgo svētku koncepciju un programmu, kas tiks īstenota projekta noslēdzošajā pasākumā 23. jūnijā.

Menedžeru tikšanos organizēja Daugavpils Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64).Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv