Daugavpilī viesojas Vitebskas kultūras darbiniekiDaugavpilī viesojas Vitebskas kultūras darbinieki

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros 7. jūnijā Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā viesojās  profesionāļi kultūras jomā no Vitebskas.

Galvenais šīs sanāksmes mērķis bija iepazīstināt kolēģus ar Daugavpils kultūras iestāžu struktūru un darbību. Viesiem tika prezentēts   projektā „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” sasniegtais: parādītas renovētās telpas, iegādātie tērpi un instrumenti. Īpaša loma bija  Daugavpils pilsētas svētku norisei šajā laikā. Baltkrievijas kultūras darbinieki varēja vērtēt un analizēt svētku organizēšanas tradīcijas un novatorismu Latvijā, tādējādi rosinot kultūras apmaiņas procesu starp kaimiņvalstīm.

Profesionāļu  tikšanos Daugavpilī organizēja Latviešu kultūras centrs sadarbībā ar Vitebskas Valsts iestādi „Kultūras centrs „Vitebska””” (Baltkrievija) Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” (LLB-1-072) ietvaros. EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64)Par šīs publikācijas saturu ir atbildīgs Latviešu kultūras centrs un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Informāciju sagatavoja:
Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
tālr: +371 654 26691, www.vienibasnams.lv