Vokālais ansamblis „Retro” dibināts 2008. gadā. Kolektīvam tika dots nosaukums „Vecais ratiņš”, un to vadīja Latviešu biedrības pārstāve Genovefa Barkovska . Vēlāk kolektīvu vadīja Daugavpils Mūzikas vidusskolas 4. kursa kordiriģentes Līga Džeriņa un Līga Paegle, skolotāja Lūcija Vaivode. 2011. gadā par kolektīva vadītāju kļūst Daugavpils Universitātes asociētā profesore Skaidrīte Ērliha.

No 2014. gada kolektīvam ir cits nosaukums – „Retro”, tas nozīmē – tāds, kas bijis populārs pagājušajā laika posmā un arī šobrīd atkal kļuvis moderns, arī mūzikas stils.

Ansambļa repertuārā iekļautas gan latviešu tautasdziesmas, to apdares, gan populārā mūzika – šlāgeris, kas tauta iemīļots kā sirdsdziesma. Pavadījumā ir fonogrammas,  ansambļa izpildījumā tiek izmantoti teatralizēti elementi.

Kolektīvs piedalījies vairākos starptautiskos Lietuviešu biedrības festivālos, starptautiskajā folkloras festivālā Zarasos (Lietuva), starptautiskajā tradicionālās kultūras festivālā “Braslavskije zarnici 2016” Braslavā (Baltkrievija), Latgales novada Senioru dziesmu un deju svētku festivālos, Latgales reģiona senioru vokālo ansambļu festivālā u.c. Vokālais ansamblis “Retro” koncertējis dažādās Latvijas pilsētās, kā arī tepat, Daugavpilī, Latviešu biedrības pasākumos, Daugavpils pilsētas koncertos, kā arī labdarības koncertos.

2018. gadā SVA “Retro” ar skaistu koncertu svinēja savu 10 gadu jubileju.
 
Ansamblim “Retro” piešķirti vairāki pateicības raksti par aktīvu radoši māksliniecisko darbību.

Ansambļa vadītāja, DU asociētā profesore Skaidrīte Ērliha, gaida jaunus, radošus dažāda vecuma ansambļa dalībniekus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst. 17.00.

Kontakttālrunis: 29760474. E-pasts: skaidrite_erliha@inbox.lv

Kalendārs