Vokālais ansamblis „Retro” dibināts 2008. gadā. Kolektīva veidošana saistīta ar Vispasaules Latviešu kongresu, kurš notika 2008. gada 16. jūnijā Daugavpilī, Vienības namā. Latviešu biedrība šajā sakarā uzņēma lielu ārzemju delegāciju un viesiem bija jāsarīko padziedāšana un padejošana. Latviešu biedrības pārstāve Genovefa Barkovska šādam nolūkam organizēja dziedātāju grupu, kuru sākumā pati arī vadīja. Kolektīvam tika dots nosaukums „Vecais ratiņš”. Pēc tam kolektīvu vadīja Daugavpils Mūzikas vidusskolas 4. kursa kordiriģentes Līga Džeriņa un Līga Paegle, skolotāja Lūcija Vaivode. No 2011. gada kolektīva vadītāja Daugavpils Universitātes asociētā profesore Skaidrīte Ērliha.

Šobrīd kolektīva sastāvā ir 13 dalībnieki un koncertmeistars, maģistrs mākslā, akordeonists Sergejs Bratusevs. Ansambļa repertuārā iekļautas gan latviešu tautas dziesmas, to apdares, gan populārā mūzika – šlāgeris, kas nāk no tautas kā sirds dziesma. Pavadījumā ir fonogrammas. Ansambļa izpildījumā tiek izmantoti teatralizēti elementi.
2014. gadā kolektīvam ir cits nosaukums – „Retro” un tas nozīmē tāds, kas bijis populārs pagājušajā laika posmā un arī šobrīd atkal kļuvis moderns – arī mūzikas stils.

No 2011. gada kolektīvam ir aktīva koncertdarbība vairākos starptautiskos Lietuviešu biedrības festivālos, Latviešu biedrības pasākumos, Daugavpils pilsētas koncertos („Rudens ieskaņas”, Ziemassvētku, Lieldienu un Ielīgošanas koncerti, pilsētas svētku koncerti „Pilsēta ar mājas sajūtu”). Koncerti Krāslavā, Aglonā, Rīgā, Zarasos (Lietuva), Stropos, Ķīmiķu kultūras pilī, Daugavpils Luterāņu katedrālē u.c.
2013. gada 16. aprīlī ansamblis atzīmēja 5 gadu jubileju pasākumā „Mūzika sirdij un garam”.
 
Zīmīgs notikums kolektīva koncertdzīvē saistās ar Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkoto XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku rīkoto vokālo ansambļu konkursu 2013. g. aprīlī Krāslavā. Konkursa rezultātā kolektīvs tika izvirzīts uz Dziesmu svētkiem.
2015. gada 15. augustā kolektīvs piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā Zarasos (Lietuvā), savukārt 20. septembrī – Starptautiskajā projektā, Lietuvas karaļa Mindaugo pieminekļa atklāšanas koncertā Aglonas kultūras centrā, Aglonas bazilikā. 2015. gada 25. oktorbī dalība koncertā Rēzeknē Starptautiskā projekta ietvaros “Balta māja”, kas ir paredzēts mazākumtautību iedzīvotāju zināšanu un pieredzes apguvei, kā arī to integrācijai Latvijā. Dažādi labdarības koncerti, piemēram: “Mana Latvija”, “Tikai Tev”, “Tavas dvēseles siltumā…” u.c
.
2016.gada 25. maijā ansamblis piedalījās Starptautiskajā tradicionālās kultūras festivālā “Braslavskije zarnici 2016”, Braslavā, Baltkrievija.  Baltkrievijas kultūras ministra vietnieks V.M.Černiks, Vitebskas apgabala deputātu padomes priekšsēdētājs V.V.Tereņtjevs un Braslavas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs V.A.Droņeckis kolektīvu apbalvoja ar laureātu diplomu: par augstu māksliniecisku meistarību.2016.gada 12. novembrī kolektīva dalība Latgales reģiona senioru vokālo ansambļu festivālā “Ar dziesmu mēs dzīvosim ilgi” Līvānu kultūras centrā.
 
2017. gada 1. februārī kolektīvs piedalījās ”Starpkultūru dialogs” koncertā Latviešu kultūras centrā. Tika pasniegts Pateicības raksts par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
.
2017. gada 1. jūlijā ansambļa dalība XVI Latgales senioru dziesmu un deju festivālā Līvānos, kā arī sniedza svētku ieskandināšanas koncertu ielu muzicēšanā Līvānu Domes skvērā.
 
2017. gada 24. maijā Krievu kultūras centrs ansambli uzaicināja ar savu koncertprogrammu piedalīties Starptautiskajā tautas folkloras festivālā “ Par ko dzied dvēsele…” Daugavpilī, Vienības laukumā.
 
Ansamblim “Retro” ir dažādi pateicības raksti par aktīvu radoši māksliniecisku darbību.

Ansambļa vadītāja: DU asociētā profesore Skaidrīte Ērliha gaidīs jaunus, radošus ansambļa dalībniekus no 16-65 gadiem. Mēģinājumi ceturtdienās no plkst. 17.00-18.30.

Ar patiesu prieku esiet mīļi gaidīti!

Tālrunis: 65450736, 29760474. E-pasts: skaidrite_erliha@inbox.lv
Kalendārs