In MemoriamKad vasara pamazām saka ardievas, mūžības ceļos 17. augusta rītā devies ievērojamais Daugavpils kultūras darbinieks IVARS MIRONOVS (01.02.1950. – 17.08.2021.). Viņa ieguldījums pilsētas kultūras dzīvē ir ļoti nozīmīgs: I. Mironovu joprojām atceras kā  izcilu Tautas deju kolektīva “Orions” vadītāju, kā virsvadītājs vai režisors viņš ir piedalījies visos Daugavpils un Latgales Dziesmu un deju svētkos. No 2004. gada I. Mironovs savu talantu veltīja senioru deju kolektīva “Atbalss” izaugsmei un radošajai darbībai.

Ivara Mironova dzīves ceļš aizsākās Madonā 1950. gada 1. februārī, un tas ir aizvedis gan uz Rīgu, gan vēlāk uz Daugavpili. No 1968. gada līdz 1976. gadam viņš ir bijis solists savulaik slavenajā Valsts deju ansamblī “Daile”, kurā I. Mironovs kļuva par dejas profesionāli. Iegūtās prasmes un pieredze noderēja, strādājot par TDA “Rotaļa” repetitoru, par LR Darba rezervju deju kolektīvu virsvadītāja asistentu un „Darba rezervju” deju svētku virsvadītāju (Limbaži, Liepāja).

Kopš 1978. gada I. Mironovs sevi varēja dēvēt par daugavpilieti un TDA “Orions” māksliniecisko vadītāju, turklāt apliecinot sevi kā aktīvu un talantīgu pilsētas svētku režisoru, deju kolektīvu virsvadītāju (2014. gadā I. Mironovs bija arī Latgales senioru XIII Dziesmu un deju svētku virsvadītājs), visu Daugavpils pilsētas svētku gājiena koordinatoru. Viņa radošais mantojums ir vērā ņemams – vairāk kā 40 deju horeogrāfijas, ko dejo arī citi Latvijas senioru deju kolektīvi.
 
Ivars Mironovs ir iemantojis nezūdošu cieņu un autoritāti gan Latvijas tautas deju horeogrāfu, gan Latgales reģiona un Daugavpils kultūras darbinieku vidū, viņa veikumam nav noilguma – tas spilgti ierakstīts pilsētas un novada kultūras vēsturē.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību piederīgajiem un laikabiedriem.

Atvadīšanās no I. Mironova notiks 20. augustā Daugavpils katoļu kapličā no plkst. 9.00 līdz plkst. 11.00.

Vienības nams,  
Daugavpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvalde

Kalendārs