Ceļojošā izstāde “Saimes galds” Tradīciju mājā

Daugavpilī būs skatāms iestudējums par Čaku

Andreja Osokina solokoncerts

Katrīna Gupalo solo koncertprogrammā TAURIŅA SAMTAINĀ SMARŽA

In Memoriam

Kad vasara pamazām saka ardievas, mūžības ceļos 17. augusta rītā devies ievērojamais Daugavpils kultūras darbinieks IVARS MIRONOVS (01.02.1950. – 17.08.2021.). Viņa ieguldījums pilsētas kultūras dzīvē ir ļoti nozīmīgs: I. Mironovu joprojām atceras kā  izcilu Tautas deju kolektīva “Orions” vadītāju, kā virsvadītājs vai režisors viņš ir piedalījies visos Daugavpils un Latgales Dziesmu un deju svētkos. No 2004. gada I. Mironovs savu talantu veltīja senioru deju kolektīva “Atbalss” izaugsmei un radošajai darbībai.

Ivara Mironova dzīves ceļš aizsākās Madonā 1950. gada 1. februārī, un tas ir aizvedis gan uz Rīgu, gan vēlāk uz Daugavpili. No 1968. gada līdz 1976. gadam viņš ir bijis solists savulaik slavenajā Valsts deju ansamblī “Daile”, kurā I. Mironovs kļuva par dejas profesionāli. Iegūtās prasmes un pieredze noderēja, strādājot par TDA “Rotaļa” repetitoru, par LR Darba rezervju deju kolektīvu virsvadītāja asistentu un „Darba rezervju” deju svētku virsvadītāju (Limbaži, Liepāja).

IN MEMORIAM

JĀNIS DAUKŠTA (01.11.1937 – 15.08.2021)

2021. gada 15. augustā mūžībā devies mākslinieks Jānis Daukšta.

Dzimis 1937. gada 1. novembrī Daugavpilī Viktora un Juzefas Daukštu četru bērnu ģimenē. Interese par mākslu radās jau bērnībā. Zīmēšanas prasmes zēns apguva Daugavpils Centrālā kultūras nama mākslas studijā. Pēc skolas beigšanas J. Daukšta pievienojās tēvam un uzsāka darbu uz upju kuģiem par matrozi. 1955. gadā J. Daukšta pievērsās glezniecībai un jau pēc diviem gadiem viņu uzaicināja strādāt Daugavpils Centrālajā kultūras namā par mākslinieku – noformētāju, kur viņš nostrādāja 45 gadus. Veselības dēl J. Daukštam nebija iespēju iegūt augstāko mākslas izglītību, bet savas gleznošanas prasmes viņš 15 gadus pilnveidoja gleznotāja Staņislava Kreica vadītajos gleznošanas kursos. Meistarību J. Daukšta pilnveidoja piedaloties plenēros Latvijā, kā arī Krimā un Kaukāzā. Pirmā J. Daukšta darbu izstāde 1960. gadā saucās „Krimas etīdes”, bet otrā –  „Gruzijas etīdes”.  J. Daukšta  piedalījies daudzās kolektīvajās izstādēs un rīkojis personālizstādes. Viņa darbi skatāmi Rēzeknes un Pleskavas (Krievija) muzejos, daudzu daugavpiliešu mājokļos.

Trio MILONGA – “Tango Sensācijas”

DAVID CHEVALLIER TRIO

Māra BRIEŽKALNA 7TET FEAT Sofia RUBINA
Kalendārs