VIII MŪZIKAS UN MĀKSLAS FESTIVĀLS Daugavpils ReStArt 201901.10.     plkst. 18.00 – Vienības nama koncertzālē, Rīgas ielā 22a
KLAUSIES AR SIRDI

Vakars, veltīts Valērija GAVRIĻINA 80. dzimšanas dienai. Piedalās:
Anna ADŽEMOVA – soprāns (Sanktpēterburga, Krievija),
Nadežda MEDVEDEVA – klavieres (Sanktpēterburga, Krievija),
Rafi HARADŽAŅANS – klavieres (Rīga),
Ilona BROKA – klavieres (Daugavpils).


“Ar savu mūziku sapņoju iekļūt ikviena cilvēka dvēselē,” - šie izcilā ХХ gadsimta Sanktpēterburgas meistara vārdi var kalpot kā epigrāfs visiem viņa darbiem. Valērijs Gavrīļins (1939–1999), Krievijas provinces pilsētas Vologdas iedzimtais, šogad varētu svinēt savu 80. dzimšanas dienu. Viņam, kopš bērnības  bārenim, pateicoties  lieliskajām dabas dotībām,  mīlestībai uz mūziku un čaklumam, izdevās atrast sevi kā komponistu -  oriģinālu un savdabīgu. Te viņam palīdzēja pilsēta pie Ņevas, kurp zēnu atveda Ļeņingradas skolotāji, kas bija pamanījuši Valērija talantu. Izglītošanās Ļeņingradas (tagad jau atkal Pēterburgas) konservatorijās ļāva Gavrīļinam radīt šedevrus - tādus, kā monumentālā kora simfonija “Chimes”, baleti “Aņuta” un “Balzaminova laulība”, vokālie cikli “Krievu burtnīca”, “Vakara noskaņa”,  “Skices" klavierēm četrrocīgi un pārsteidzoši melodiskas dziesmas.
 
Orientējoties uz krievu un Eiropas muzikālas kultūras tradīcijām, uz savas tautas folkloras bagātību, komponists, neraugoties uz viņa kompozīcijām piemītošo īpašo vienkāršību, tomēr spēj pārsteigt ar spilgtu individualitāti un pasaules redzējuma savdabību. Viņa mūzikā līdzās pastāv cildenums, dvēseliskums, nostalģija, humors,  nebēdnība, nacionālais un universālais, gadsimtu patiesība un laikmetīgums. Tai piemīt garīgums, kas attīra un bagātina cilvēka dvēseli. 

Starp ievērojamiem V. Gavrīļina mūzikas interpretiem sastopam  Zāru Doluhanovu, Vladimiru Fedosejevu, Vladimiru Miņinu, Jekaterinu Maksimovu, Vladimiru Vasiļjevu... Rīgas klavieru duetu (Nora Novika-Rafi Haradžanjans) pats komponists mēdza saukt par savu “talismanu” un devās ar viņiem autorkoncertos uz daudzām pilsētām, tai skaitā Daugavpili (1983. gada pavasarī).  Viņa vārdā tagad ir nosaukta Vologdas filharmonija, kā arī starptautiskais jauniešu mūzikas konkurss, kas notika komponista dzimtenē. Namā, kurā viņš dzīvoja Sanktpēterburgā, tagad uzstādīta piemiņas plāksne.

Gavrīļina vokālās un instrumentālās mūzikas koncertā, kas notiks Daugavpils Vienības namā 1. oktobrī (sākums plkst. 18.00), iekļautas brīnišķīgas dziesmas un dažāda rakstura skaņdarbi klavieru ansamblim. Pateicoties videomateriāliem atsauksim atmiņā komponista tēlu. Interpretu vidū redzēsim jaunās, bet jau pieredzējušās, talantīgās Sanktpēterburgas izpildītājas Annu Adžemovu (soprāns) un Nadeždu Medvedjevu (klavieres), kā arī  Latvijas mūziķus, pianistus Rafi Haradžanjanu un Ilonu Broku - viņu meistarība un skatuves entuziasms ir plaši pazīstami un novērtēti klausītāju vidū.

Biļetes: Vienības nama koncertzāles kasē darba dienās no plkst. 16.30–18.30. Cena 3.00 euro


Informācija:
www.daugavpilsrestart.lv
www.daugavpils.lv
www.kultura.daugavpils.lv
Kalendārs