Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana2011. gada decembrī Daugavpils Latviešu kultūras centrs (LKC) sadarbībā ar kultūras centru „Vitebska” (Baltkrievija) ir uzsācis projekta LLB-1-072 “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” realizāciju. Tā mērķis ir pilnveidot zināšanas par Latvijas un Baltkrievijas tradicionālo kultūru, izplatīt un popularizēt tās pārrobežā, sekmēt kultūras darbinieku sadarbību.

Š.g. 20. janvārī Latviešu kultūras centra Baltajā zālē notika projekta prezentācija, ko organizēja projekta pieteicējs Latviešu kultūras centrs. Semināra dalībniekus uzrunāja projekta partnerorganizācijas – valsts iestādes „Kultūras centrs Vitebska“ (Baltkrievija)  ģenerālais direktors Radions Bass. Partnerorganizācijas projekta aktivitātes un vēlamos rezultātus prezentēja tā koordinatore Viktorija Špaka.
Projekta starta pasākumā ar apsveikuma uzrunām piedalījās viesi: Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Vitālijs Azarevičs, Baltkrievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors Geisiks, Apvienotā tehniskā sekretariāta pārstāve Latvijā Lolita Čepurnaja.
Projekts “Daugavpils un Vitebska: kultūras sadarbības veicināšana” tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI), Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Tā kopējais finansējums ir  EUR 296 785.20 (Ls 208 581.83), no tiem: EKPI finansējums EUR 267 106.68 (Ls 187 723.64), Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējums  EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), Latvijas Valsts līdzfinansējums EUR 9 344.71 (Ls 6567.50), kultūras centra „Vitebska” līdzfinansējums EUR 10 989.10 (Ls 7723.19).

Sandra Maskaļova,
LKC vadītājas vietniece kultūras jomā, projekta vadītāja
e-pasts: vnams@apollo.lv  tālr: +371 654 26691
www.vienibasnams.lv

Kalendārs