LAISMEŅA 25 gadu jubilejas koncerts DEJOJAM! IZBAUDĀM! PRIECĒJAM!Vienības nama koncertzālē 18. maijā plkst. 16.00
Latviešu kultūras centra jauniešu deju kolektīva LAISMEŅA
25 gadu jubilejas koncerts
DEJOJAM! IZBAUDĀM! PRIECĒJAM!

Laismeņa – paši pirmie gaismas stari, kas rītausmā izlaužas pie apvāršņa, tieši tāds ir arī JDK „Laismeņa” – gaišs, prieka pilns un dzirkstošs. Šī gada 18. maijā JDK „Laismeņa”  un  vadītāja Diāna Soldāne aicina  ikvienu tautas dejas un kolektīva atbalstītāju un cienītāju uz savu 25 gadu jubilejas koncertu, kurā kopā ar sadraudzības kolektīviem  izdejos pašu un skatītāju mīļākās dejas.

Jauniešu deju kolektīvs „Laismeņa” dibināts 1988. gadā, līdz 1993. gadam to vadīja Lilija Graudiņa. Savukārt no 1993. līdz 1998. gadam kolektīvu vadīja dejotāja Ligita Stašāne, bet no 1998. līdz 2011. gadam kolektīva vadību atkal pārņem Lilija Graudiņa, Kopš 2012. gada kolektīva vadītāja ir „Laismeņas” dejotāja  Diāna Soldāne. Gadu no gada aktīvā koncertdarbībā kolektīvs arvien vairāk tiecas uzlabot savu māksliniecisko sniegumu. No 2004. gada tas startē Latvijas deju kolektīvu „A” grupā, dejojot tik iemīļotās un krāšņās „zelta fonda” un jaunrades dejas. „Laismeņas” dejotāji ir piedalījušies arī starptautiskajos deju festivālos: 2002. gadā Čehijā festivālā „Mištrin 2002”, 2003. gadā Ungārijā XXIII Ziedu festivālā Debrecenā, 2004. gadā Itālijā – „Citta di Erba”, 2005. gadā Paņevēžā – „Lietuvas dejai – 100” un „Mēs ateinam”, 2009. gadā Grieķijā – festivālā „Kapitan Mitrousi”, 2012. gadā Baltkrievijā – festivālā “Draudzības vainags”.

“Laismeņas” dejotāji nāk no dažādiem Latvijas reģioniem un tieši tādēļ kolektīvs ir tik emocionāli krāsains un daudzpusīgs, skatītājus priecējot ar atvērtu sirdi, smaidu un neviltotu prieku, kā arī ar Latgalei vien raksturīgo dejas sparu, lepnumu un enerģiju. Dejotāji ne tikai gatavojas koncertiem un citiem pasākumiem, bet arī kopā atpūšas, organizē dažādus pasākumus un kopīgas talkas. Neiztrūkstošs ikgadējs pasākums ir iesvētības, kad ikviens jaunais dejotājs, kurš ir godam nodejojis līdz pirmajai skatei, tiek iesvētīts laismeņiešu godā. Dejotāji savu dejotprieku un dejas sparu cenšas nodot arī nākamajām paaudzēm – vairāki bijušie dejotāji tagad paši vada tautas deju kolektīvus. JDK „Laismeņa” kā Daugavpils Latviešu kultūras centra kolektīvs ir viens no latviešu kultūras, dzīvesziņas, tradīciju un vēstures stiprinātājiem un vēstnešiem multikulturālajā pilsētā. Laismeņa – tā nav vienkārši satikšanās un deja, tas ir dzīvesveids.

„Laismeņas” jubilejas koncertā piedalās: LKC deju kolektīvi „Pienupīte” (vad. Inese Zuģicka) un „Saime” (vad. Lilija Graudiņa), vieskolektīvi: „Dancari”/Preiļi/ (vad. Ilze Broka), „Ance” /Ilūkste/ (vad. Anita Meikšāne), „Vīmyns”/Feimaņi/ (vad. Guntis Tjarvja).
Koncerta mākslinieciskā vadītāja Diāna Soldāne.
Ieeja bezmaksas

Informācija: Latviešu kultūras centrs - tālr.: 65426691, www.vienībasnams.lv